Miljövinst vid återbruk

De allra flesta stolar Möbelbruket tar hand om är ursprungligen tillverkade i trä av svenska möbelproducenter och gjorda för ett långt liv i offentlig miljö. Stolarna vi får är slitna och har ett föråldrat utseende med gulnat trä och slitet tyg. Genom att uppdatera dem med nya färger och tyger tillsammans med erfarna arkitekter passar stolarna in i våra nya rum igen.

  Inför rekonditioneringen undersöks varje enskild stolsmodell om det är miljömässigt försvarbart att återbruka den så att den kan få minst fem år längre livslängd och klara en garanti på två år. Tack vare vårt samarbete med kunniga producenter i möbelbranschen lämnas en garanti på två år på utförda arbeten.

  För Möbelbrukets samarbetspartners innebär arbetet med stolarnas rekonditionering och miljökraven även att de internt genomgår en omställning åt ett mer cirkulärt håll. Alla på företaget blir medvetna om framtidens miljökrav tack vare de fysiska tester som görs på stolarna och den egna nyproduktionen dras automatiskt med i utvecklingen och omställningen. Alla anställda på företaget ska kunna ta del av och förstå den miljömässiga riktning Möbelbruket kräver i all hantering. Bland annat ska alla material som tillförs och det gamla spillet tas tillvara och dokumenteras.

  Möbelbrukets kunder erbjuds rekonditionering i tre steg: stabilisering, tapetsering och ytbehandling. Steg två och tre är valbara vilket gör att kunden själv kan välja både miljöpåverkan och prisnivå.

   • Stolar i bokskog 2.jpg

   All rekonditioneringen sker med miljömässigt riktiga produkter. De tyger vi har valt ut till vårt bassortiment är märkta med EU Ecolabel eller Oeko-Tex. Våra utvalda färger är vattenbaserade och uppfyller Möbelfaktas krav på innehåll och slitstyrka. Genom återbruk och rekonditionering med miljövänliga produkter sparar vi in på miljön och minskar överkonsumtion. Men inte bara det, vi bidrar till den svenska skogen också.

   Skogen är betydelsefull för vårt klimat

   Svenska möbler tillverkas oftast av lövträ, som det tyvärr inte finns så mycket av i våra skogar längre, eftersom granplanteringarna är så omfattande. Det gör att det istället importeras mycket från bland annat Central- och Östeuropa samt Nordamerika.

   Lövträden behövs i skogen för att många fågelarter, insekter och växter ska kunna överleva.

   Genom att återbruka kvalitetsmöbler sparar vi både import, vår egen lövskog och bidrar till den biologiska mångfalden. Dessutom är ofta våra äldre trämöbler av bättre kvalitet än de nya, eftersom träden de tillverkades av fick växa sig starkare i många fler år, till skillnad mot de snabbväxande sorter vi använder idag.

   Vid återbruk minskas koldioxidutsläppen

   Den svenska skogen tar upp nästan 20 miljoner ton koldioxid (2016) per år. Lika mycket som våra samlade transporter släpper ut årligen. Störst upptag står levande träd och växter för. Varje skogskubikmeter binder mellan 700 och 900 kilo koldioxid. Vid återbruk av trä minskas koldioxidutsläpp flera gånger. Dels då trädet får stå kvar och fånga upp koldioxid men även vid uteblivet skogsbruk och nyproduktion.

   Skogskunskap.se

   • Miljö och transport

   RISE har gjort en undersökning för att mäta miljövinsten vid transport av återbrukade stolar. Läs om deras resultat.