Miljövinst vid återbruk

De allra flesta stolar Möbelbruket tar hand om är ursprungligen tillverkade i trä av svenska möbelproducenter och gjorda för ett långt liv i offentlig miljö. Stolarna vi får är slitna och har ett föråldrat utseende med gulnat trä och slitet tyg. Genom att uppdatera dem med nya färger och tyger som uppfyller högt ställda miljökrav minskar vi utsläppen.

  Vilken miljöeffekt har egentligen en rekonditionering?

  Tillsammans med RISE har vi gjort en beräkning av växthuseffekten på nyproduktion kontra åtgärden renovering via Möbelbrukets process. En rekonditionerad trästol halverar utsläppen mot en nyproducerad och om en metallstol går igenom samma process minskar utsläppen hela fem gånger.

  • Miljöeffekt metall Utan logga .jpg

   En nyproducerad metallstol kostar 25 kg co2, en rekonditionerad endast 9 kg co2.

  Nyproduktion omfattas här av: produktion av råmaterial, energianvändning vid tillverkning och transport till kund. Renovering omfattas här av värden som gäller för renovering efter 15 år i miljöbedömningen – transport tur och retur kund och mellan Möbelbruket och underleverantörer, tvätt med rödsprit, nya skruvar, nytt tyg (ull), och ny vattenbaserat lack.

  • Rise.jpg

  Koldioxidvinsten vid återvinning beror främst på att energiförbrukningen är lägre vid återvinning av material än vid utvinning av nytt material från naturen. När återvunna råvaror kan användas i stället för jungfruligt material sparar tillverkningsindustrin både energi och resurser samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

  Utsläppsskillnaden beror på att brytning av ny metall är mycket energikrävande. Brytningen leder också till bildande av stora deponimassor, eftersom endast hundradelar av allt berg som tas upp kan användas som metall. Metall kan återvinnas oändligt många gånger.

  En cirkulär omställning

  För Möbelbrukets leverantörer innebär arbetet med rekonditionering en praktisk omställning till ett mer cirkulärt håll. Alla länkar i kedjan är viktiga och på företaget får alla medarbetare bli medvetna om framtidens miljökrav . Den egna nyproduktionen får en naturlig skjuts in i utvecklingen och omställningen till en mer cirkulärt förhållningssätt. Alla på företaget ska enkelt kunna ta del av och förstå den miljömässiga riktning Möbelbruket kräver i all hantering. Bland annat ska alla material som tillförs och det gamla spillet tas tillvara och dokumenteras.

  • Tre steg .jpg

  Skogen är betydelsefull för vårt klimat

  • Stolar i bokskog 2.jpg

  Svenska möbler tillverkas oftast av lövträ, som det tyvärr inte finns så mycket av i våra skogar längre, eftersom granplanteringarna är så omfattande. Det gör att det istället importeras mycket från bland annat Central- och Östeuropa samt Nordamerika.

  Lövträden behövs i skogen för att många fågelarter, insekter och växter ska kunna överleva.

  Genom att återbruka kvalitetsmöbler sparar vi både import, vår egen lövskog och bidrar till den biologiska mångfalden. Dessutom är ofta våra äldre trämöbler av bättre kvalitet än de nya, eftersom träden de tillverkades av fick växa sig starkare i många fler år, till skillnad mot de snabbväxande sorter vi använder idag.

  Vid återbruk minskas koldioxidutsläppen

  Den svenska skogen tar upp nästan 20 miljoner ton koldioxid (2016) per år. Lika mycket som våra samlade transporter släpper ut årligen. Störst upptag står levande träd och växter för. Varje skogskubikmeter binder mellan 700 och 900 kilo koldioxid. Vid återbruk av trä minskas koldioxidutsläpp flera gånger. Dels då trädet får stå kvar och fånga upp koldioxid men även vid uteblivet skogsbruk och nyproduktion.

  Skogskunskap.se

  • Miljö och transport

  RISE har gjort en undersökning för att mäta miljövinsten vid transport av återbrukade stolar. Läs om deras resultat.

  Källor

  Källa till stycket: Koldioxidvinsten vid återvinning beror främst på att energiförbrukningen...

  Recycling.se