Möbelbruket gör med jämna mellanrum intervjuer och andra reportage kopplade till möbelbranschen. Dessa kommer du kunna läsa här. Och vi fyller på med mer så fort det dyker upp något vi vill berätta.

Återbrukat är mest klimatsmart enligt forskning

Möbelbruket har tagit hjälp av forskningsinstitutet RISE och forskaren Frida Røyne för att beräkna vad miljövinsten blir av att återbruka stolar jämfört med att producera nya. Nu har vi fått forskningsresultatet och samtidigt gjort en intervju med Frida.


Läs mer

Frida Röjne
Tobias-Jansson

"Möbelbranschen har goda chanser att få många uppdrag nu och i framtiden"

Tobias Jansson besökte Möbelbruket i våras och vi pratade med honom om den omställning samhället står inför när det gäller cirkulär ekonomi. Och hur detta kan komma att påverka möbelbranschen.

Läs mer

Återbruk blir den nya normen

Staffan Appelgren är lektor i socialantropologi vid Göteborgs universitet och deltog på Möbelbrukets seminarium om återbruksprocessen i december 2017. Under seminariet föreläste Staffan kring begreppet återbruk: "Vi behöver närma oss vanan att bearbeta, laga, och omdesigna saker vi redan har".

Läs mer

Staffan Appelgren
Studenter HDK

Jessica Litzel, Carolin Röske och Anna Saraste

Möbelbruket har haft ett samarbete med studenter på masterprogrammet Business & Design, HDK i Göteborg. Under hösten har de gjort ett arbete där de undersökt vår affärsmodell. Det arbetet har resulterat i många fina idéer som vi valt att gå vidare med. Bland annat hur vi på ett nytt sätt kan lyfta våra stolars personlighet. Studenterna berättar här själva om sina idéer. 

Läs mer