Om möbelbruket

Projektet undersöker en smart offentlig hantering av möbler, och är ett stöd där offentlig sektor kan hitta och sprida information om cirkulär hantering av möbler. Varje år kasseras många tusentals stolar bara inom Västra Götaland.

De stolar som kasseras är fungerande och bra stolar, oftast från svenska tillverkare och har använts i olika offentliga miljöer. Ett miljöriktigt återbruk förutsätter att stolens livslängd går att förlänga med minst fem år.

För att Möbelbrukets kunder ska känna sig trygga anlitas kunniga svenska möbelproducenter, kända för sin kvalité och sin miljömedvetenhet och som är vana vid stora möbelprojekt. Alla samarbetspartners vill driva på utvecklingen till en mer hållbar och miljövänlig möbelproduktion.

Möbelbruket är ett miljöprojekt finansierat av Västra Götalandsregionen och drivs av IDC West Sweden AB i Skövde.

Utvecklas cirkulärt!

Birgitta Nilsson, regionutvecklare inom miljö på Västra Götalandsregionen, ger en bakgrund:

– Vi har ett politiskt uppdrag – att stimulera textil- och möbelbranschen till att utveckla en cirkulär ekonomi. Om vi lyckas med det här blir resultatet en kraftigt minskad miljöpåverkan. En annan god bieffekt av satsningen är att vi hittar nya samarbeten som kan ge jobb i regionen. Och projektet Möbelbruket är ett bra konkret exempel på hur en cirkulär ekonomi kan genomföras i praktiken.


  • Loggor