Om möbelbruket

Syftet med Möbelbruket är att hitta fungerande affärsmodeller för att minska resursslöseri och bidra till minskade utsläpp av växthuseffekter vid möbelproduktion. Varje år kasseras många tusentals stolar bara inom Västra Götaland.

De stolar som kasseras är fungerande och bra stolar, oftast från svenska tillverkare och har använts i olika offentliga miljöer. Stolarna samlas in på ett lager i Tibro och blir sedan granskade och tillslut synliga i sortimentet. Ett miljöriktigt återbruk förutsätter att stolens livslängd går att förlänga med minst fem år. Möbelbruket rekonditionerar också stolar som ägaren själv har och vill återbruka.

För att Möbelbrukets kunder ska känna sig trygga anlitas kunniga svenska möbelproducenter, kända för sin kvalité och sin miljömedvetenhet och som är vana vid stora möbelprojekt. Alla samarbetspartners vill driva på utvecklingen till en mer hållbar och miljövänlig möbelproduktion.

Ett miljöprojekt

  • Map 2

    Karta över Möbelbruket

Möbelbruket är ett miljöprojekt finansierat av Västra Götalandsregionen och drivs av IDC West Sweden AB i Skövde. Målet är att skapa en affärsmodell kring återbruk av möbler som kan omvandlas i ett livskraftigt företag efter projekttiden.

Utvecklas cirkulärt!

Birgitta Nilsson, regionutvecklare inom miljö på Västra Götalandsregionen, ger en bakgrund:

– Vi har ett politiskt uppdrag – att stimulera textil- och möbelbranschen till att utveckla en cirkulär ekonomi. Om vi lyckas med det här blir resultatet en kraftigt minskad miljöpåverkan. En annan god bieffekt av satsningen är att vi hittar nya samarbeten som kan ge jobb i regionen. Och projektet Möbelbruket är ett bra konkret exempel på hur en cirkulär ekonomi kan genomföras i praktiken.


Målet är som med alla projekt som miljönämnden stödjer, att Möbelbruket skall övergå från ett innovations- och demonstrationsprojekt, till en bestående och ekonomiskt bärkraftig verksamhet som drivs på kommersiell grund.

– Helena Lundberg Nilsson, Regionutvecklingsdirektör inom Västra Götalandsregionen.

  • Loggor