Furniture for the Future

INDUSTRIELL ÅTERTILLVERKNING AV KVALITETSMÖBLER

FÖR OFFENTLIG MILJÖ

Visa fler nyheter från @mobelbruket

Möbelbruket återtillverkar möbler som funnits länge i den offentliga miljön

Kanske har du suttit på en stol i väntan på att laga en tand eller vilat händerna på ett bord under en konferens. Fullt funktionsdugliga möbler av god kvalitét har i många år kasserats på grund av sitt utseende. Det är Möbelbrukets främsta och mest utmanande uppgift, att förädla möbler så att de lever vidare många generationer mer.

Vi genomför storskaligt återbruk av möbler för offentlig miljö via tillverkande industriföretag

Möbelbruket är ett miljöprojekt finansierat av Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av utvecklingsbolaget IDC West Sweden AB i Skövde och genomförs i samverkan med möbel- och inredningsklustret i Tibro med omnejd. Syftet är att större volymer offentliga möbler, som annars riskerat bli kasserade, tas om hand i ett cirkulärt flöde med professionell insamling, renovering och återförsäljning. Möbler som blivit över hos olika verksamheter ska ges en andra chans till att passa in bland nytillverkade. Det är viktigt är att möblerna ska uppfylla krav för offentlig miljö som brandsäkerhet och hygien.

Hösten 2016 genomfördes Möbelbrukets pilotfas där ett kluster av återtillverkare inom tapetsering och ytbehandling byggts upp. Projektet har ett treårigt projektupplägg från 2017.  Målet efter projektperioden är en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Projektet undersöker behovet av återbrukade möbler i den offentliga miljön tillsammans med många olika företag.

Håll dig uppdaterad

Kontakt

Jenny Ekman

Projektledare

jenny.ekman@idcab.se

0500-50 25 23

Thomas Nilsson

Projektansvarig

thomas.nilsson@idcab.se

0500-50 25 01